Type Here to Get Search Results !

TURKSATTAN TÜRKİYENİN UZAYDAKİ YERİ TEHLİKEDE BAŞLIKLI HABERLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

13 Aralık 2013 Cuma günü bir gazetede yayınlanan ve ‘Türkiye’nin uzaydaki yeri tehlikede’ başlıklı haberle ilgili olarak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılma zorunluluğu doğmuştur. 

 “406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu’nun Ek-33. Maddesi hükümleri uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti adına kayıtlı olan uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisi şirketimize ait olup, Türksat A.Ş. kurulduğu 2004 yılından beri, bu haklardan en verimli ve etkili şekilde yararlanmanın yanında bu hakların korunmasını da sağlamak üzere olağanüstü bir çaba sarf etmektedir. 

Şirketimiz tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda hayata geçirilen projeler ve ulaşılan iş sonuçları çeşitli vesilelerle kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu kapsamdaki çalışmalardan birisi olan Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularının üretimleri tamamlanmış olup, test süreçleri ise devam etmektedir. 

2014 yılının ilk yarısında fırlatılması planlanan bu uydularımız, ülkemizin uzaydaki iletişim kapasitesini yaklaşık 3 kat artıracağı gibi, ülkemizin uzayda yeni kazanımlar elde etmesini de sağlayacaktır. Ülkemiz adına kayıtlı uydu yörünge haklarımızın korunması için de bugüne kadar çeşitli projeler hayata geçirilmiş olup, söz konusu yörünge haklarımız, bugün itibariyle Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları olmadan da korunabilecek durumdadır. 

 Ülkemiz adına kayıtlı uydu yörünge pozisyonları, hakları ve bunların korunması ile ilgili söz konusu haberde yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır.” Kamuoyuna saygı ile duyurulur. TÜRKSAT A.Ş.