Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Türkiye, Uydu Haberleşmede Zincirlerini Kırmalı

Türkiye hem stratejik hem ekonomik olarak daha da güçlenmek için birçok alanda önemli atılımlar yaparken, ülkemizin geleceği için kritik bir konumu bulunan Uydu Haberleşme Sektörü’nün adeta ayaklarından zincirlenmiş olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. 


TELKODER’in yayımladığı “Türkiye’de Uydu Haberleşme Hizmetleri: Tehditler ve Fırsatlar” başlıklı rapora göre, uydu haberleşme sektörünün dünyayla rekabet edebilmesi için en az 10 kat büyümesi gerekiyor. 

Önündeki büyük imkânlar ile önemli ihtiyaçlara çözüm sağlayabilecek olan uydu haberleşme sektörünün ve Türksat’ın, iç ve dış piyasadaki fırsatları kaçırmaya itildiği ifade ediliyor. 

Hem yerel hem de küresel olarak pazarı büyütülmeyen bir uydu sektörünün uydu yapmak hedefinden söz edilmesinin; hayalci bir yaklaşım olacağını belirten TELKODER, kaynakları heba etmeyecek gerçekçi bir yaklaşımla dikkatlerin mutlaka uydu sektörüne yöneltilmesi ve bu gidişatın acilen değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. 
TELKODER tarafından yayımlanan “Türkiye’de Uydu Haberleşme Hizmetleri: Tehditler ve Fırsatlar” başlıklı rapor, uydu haberleşme sektörünün dünyayla rekabet edebilmesi için 10 kat büyümesi gerektiğine vurgu yapıyor. 

TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Ülkemizde bazı bölgelere coğrafi nedenlerden dolayı fiber altyapısının ulaşması mümkün değil. Bu nedenle yaklaşık 5 milyon kişi fiber üzerinden hızlı internete erişemiyor. 

Oysa uydularla son kullanıcı arasında haberleşme imkânı sağlayan Ka-band uydu internet teknolojisi ile fiber ve/veya mobil internet erişiminin mümkün olmadığı bölgeler de dâhil her yere hızlı internet ulaşabiliyor. Üstelik ADSL ile mukayese edilebilir fiyatlarda ve çok kısa sürede erişilebilecek bu hizmet sayesinde, internet kullanımının artması ve yurt genelinde yaygınlaşması sağlanabilir. 

TSK, MİT, Bakanlıklar, AFAD gibi stratejik öneme sahip devlet kurumlarında hizmet kalitesinin artırmasına katkı sunulabilir. Ülke ekonomisinin ve elektronik haberleşme sektörünün gelişmesi, herkesin hızlı ve ucuz internet hizmetine sahip olabilmesi için uydu sektörünün önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor” dedi. 

Uydu Haberleşme Sektörün gelişmesini engelleyici tutumlardan vazgeçilmeli ve mevcut durumu iyileştirmek için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir diyen Arıak, “Uydu İşletmecilerine Haziran 2018’e kadar Türkiye içinde yer istasyonu kurulması zorunluluğu getiren düzenleme sektörün gelişmesinin önünde büyük bir engel. Bu düzenlemenin en kısa sürede yürürlükten kaldırılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.  
Küresel pazar talebinin 2024 yılına kadar 1,5 Tbps'ye ulaşacağı bekleniyor 
Dünya’da 5-6 sene öncesine kadar uydudan genişband erişiminin sınırlı bir seviyede olduğunu aktaran Arıak, bu durumun Ka-band teknolojisine sahip uyduların devreye alınmasıyla değiştiğini ifade etti. 

Uydu Hizmetleri Sektöründe Türkiye 10 Gbps’lık uydu kapasitesiyle 10 bin aboneyi geçememişken, ABD’de yaklaşık 2.000 Gbps kapasiteli uydulardan 1,5 milyon abonenin hizmet aldığını söyleyen Arıak, “Yeni teknolojilere, yaşanan bu değişmelere ayak uydurabilmek için gerekli adımlar ivedilikle atılmalıdır. Mevcut tutumumuzu sürdürmekte ısrar ettiğimiz takdirde önümüzdeki 5-10 yıl içerişinde, ülkemizi geri dönüşü olmayan bir yolda bulmamız hiç şaşırtıcı olmayacaktır. 

Yüksek Hızlı Uydu Sistemleri (HTS)’nin sahip olduğu band genişlikleri daha yüksek, fırlatma ve bit başına düşen maliyetleri daha düşük, daha küçük alanlara odaklanıp, noktadan noktaya hizmet verebiliyorlar. 

HTS’nin küresel pazar talebinin 2024 yılına kadar 1,5 Tbps'ye ulaşacağı bekleniyor. Dünyanın hemen her yerinde artan bir talebin olduğu bu alanda Kuzey Amerika, olgunlaşan ve büyüyen bir pazar olarak lider konumda. Asya Pasifik, Latin Amerika ve Afrika'da gelişmekte olan pazarlar olarak öne çıkıyor” diye konuştu. 

 Türkiye uydu sektörünün 10 kat büyümesi gerekiyor  
Rapora göre, Türkiye’de telekomünikasyon sektörü, hizmet ve veriye olan talebin yüksek olması, genç nüfusun büyüklüğü gibi nedenlerle hızlı büyüme potansiyeli taşıyor. Ancak, rekabet eksikliği, sektör üzerinde mali yükler, yatırımın önündeki hukuki ve rekabet engelleri nedeniyle son 8 yıldır büyüyemiyor. 

Türkiye’de uydu sektörünün toplam telekomünikasyon sektörü içinde çok küçük bir yere sahip olduğunu gösteren raporda, elektronik haberleşme hizmetlerinin uydu haberleşme hizmetleri içindeki yeri dünyada %10,2 iken Türkiye’de bu oran % 1 olarak görülüyor. Dolayısıyla uydu haberleşme hizmetlerinde dünya ile rekabet edebilmesi için Türkiye uydu sektörünün 10 kat büyümesi gerekiyor. 

Türkiye’de uydu hizmetleri sektörünün büyük potansiyel taşımasına rağmen istenen düzeyin çok gerisinde kaldığını aktaran Arıak, “Dünya’da 2010 yılından bu yana yıllık ortalama %5,5 büyüyen ve 2015 yılı için toplamda 127 milyar $’lık bir hacme sahip olan uydu haberleşme hizmetleri sektörü, Türkiye’de toplamda sadece 152 milyon $ gibi oldukça düşük bir seviyede. 

TELKODER olarak uydu hizmetleri alanında yatırımların artmasını engelleyen nedenlerin ortadan kaldırılması ve yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini her fırsatta vurguluyoruz. 

Önündeki büyük imkânlar ile önemli ihtiyaçlara çözüm sağlayabilecek olan uydu haberleşme sektörü ve Türksat, iç ve dış piyasadaki fırsatları kaçırmaya itiliyor. Hem yerel hem de küresel olarak pazarı büyütülmeyen bir uydu sektörünün uydu yapmak hedefinden söz edilmesi hayalci bir yaklaşım olacaktır. 

Kaynakları heba etmeyecek gerçekçi bir yaklaşımla dikkatlerin mutlaka uydu sektörüne yöneltilmesi ve bu gidişatın acilen değiştirilmesi gerekiyor. Bu doğrultuda atılacak adımlarla sektörün gelişmesi ile Türkiye’nin rekabet gücü ve ülke refahı da artacaktır.” diye konuştu. 

Yüksek hızlarda ve ekonomik olarak sağlanan Uydu İnternetin, ADSL, Fiber ve Mobil İnternet hizmetlerini tamamladığı aktarılan raporda, Türkiye uydu sektörünün istenen boyutlara gelebilmesi için sunulan temel öneriler şu şekilde; 

• Uydu işletmecilerine Haziran 2018’e kadar Türkiye içinde yer istasyonu kurulması zorunluluğu getiren düzenleme yürürlükten kaldırılmalıdır. 
• Uydu haberleşme sektörünün gelişmesini engelleyici tutumlardan vazgeçilmeli, mevcut durumu iyileştirmek için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. 
• Türksat’ın hem toptan, hem de perakende pazarda faaliyet göstermesi ve sektörün gelişmesine engel olan ayrıcalıklı durumu devam ettirilmemelidir. 
• Türkiye, Uydu Haberleşme Hizmetleriyle ilgili Uluslararası İşbirliklerinin içinde bulunmalıdır.
• Kamu hizmet alımlarında uydu haberleşme hizmetlerine yönelik kısıtlamalar getirilmemelidir.
Tags

Top Post Ad

Below Post Ad