Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Netflix'e sansür mü geliyor

İnternet üzerinden yapılan yayınların denetimiyle ilgili yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre “Radyo, Televi̇zyon Ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeli̇k” ile artık Türkiye’de hizmet veren 

Netflix, BluTV ve puhutv gibi dijital yayıncılık platformları ve bu platformlardan yer alan içerikler kanunen denetlenebilir hale geldi. 


Ayrıca bu platformların yayınlarına devam edebilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan ( RTÜK) yayın lisansı alınması şartı getirildi. 

LİSANS ŞARTI GETİRİLDİ 

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yönetmelik, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet ortamından sunumuna, iletimine, medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmecilerine de yayın iletim yetkisi verilmesine ve söz konusu yayınların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor. 

Yönetmelik, internet üzerinden yapılan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri ile bu yayın hizmetlerini internet ortamından sunan özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşları ve bu yayın hizmetlerinin iletimini sağlayan platform işletmecilerini kapsıyor.

İnternet ortamından yayın yapmak için artık RTÜK’ten lisans alınması şartı getirilen düzenlemede, “Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılar Üst Kuruldan internet ortamından yayın lisansı almak zorundadır” ifadesi yer alıyor. 

Yayın lisansı alması gerekecek olan söz konusu platformlar, ayıca 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun kapsamına alınacak.

3 TİP FARKLI LİSANS TANIMLANDI 

Yasal düzenlemeyle bu kuruluşlar için 3 farklı tip lisans tanımlandı. Buna göre internet ortamından radyo yayını sunmak için İNTERNET-RD, internet ortamından televizyon yayını sunmak için İNTERNET-TV ve internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti sunmak için ise İNTERNET-İBYH yayın lisansı alma şartı getirildi. 

Yönetmeliğin 12. Maddesine göre İNTERNET-RD yayın lisansı ücreti 10 bin TL, İNTERNET-TV yayın lisansı ücreti 100 bin TL, İNTERNET-İBYH yayın lisansı ücreti de 100 bin TL olacak. İnternet ortamından tele alışveriş konulu tematik yayın lisans ücretleri ise bu bedellerin 5 katı olarak hesaplanacak. 

YILLIK GELİRLERİNİN BİNDE 5'İNİ RTÜK'E VERECEKLER 

Bu lisans ücretlerine ek olarak, yayın hizmetlerini abone ve/veya kullanıcılara ücret karşılığında ve koşullu erişim yoluyla sunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yıllık net satışlarının binde 5’inin izleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar RTÜK’e ödeyecek. 

Yönetmeliğin 10. Maddesine göre is bu lisansları olmadan internet ortamından yayın yapan platformlarıyla ilgili olarak RTÜK, söz konusu yayınla ilgili olarak sulh ceza hâkiminden içeriğin yayından çıkarılmasını ve/veya erişimin engellenmesini talep edebilecek. 

Yayın yapan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü hakkında suç duyurusunda bulunulacak. 

UYGUN BULUNMAYAN İÇERİK ÇIKARILACAK 

Bugün yayımlanan yönetmelikle gelen bir diğer düzenleme ise Netflix ve benzeri platformlardaki yayınların içeriklerini denetimiyle ilgili oldu. 
Yönetmeliğim 16. Maddesine göre internet ortamından yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar; hem 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' ve hem de 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun kapsamındaki hükümlere uymak zorunda olacaklar. 

Yine aynı maddenin (c) bendi uyarınca, bu yayın platformları, RTÜK’ün 6112 sayılı Kanun kapsamında uygun bulmadığı yayın hizmetlerini/ içeriklerini program kataloğundan çıkarmak durumunda kalacak.HABERTURK

Top Post Ad

Below Post Ad