Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Sentinel-2A, beş yaşında

Sentinel-2A, Dünya yörüngesinde 26.000’in üzerinde dönüş gerçekleştirdi ve çevremizi daha iyi anlamamızı ve yönetmemizi sağlamak için yaklaşık 1.2 milyar kilometre yol kat etti. 


23 Haziran 2015 tarihinde fırlatılmasından bu yana Airbus yapımı Copernicus Sentinel-2A uydusu, tarım ve ormancılık yönetimi de dahil olmak üzere pek çok hizmet ve uygulama için yüksek çözünürlüklü optik görüntül sunmaktadır. 7 Mart 2017’de fırlatılan ikizi Sentinel-2B ile birlikte operasyonların başlamasından bu yana Sentinel-2’den gelen veriler, tüm Copernicus verilerinin yüzde 60’ından fazlasını temsil etmektedir. 

Bu bakımdan misyon, tüm Copernicus uydu ailesinin en yaygın kullanılanı haline gelmiştir. Copernicus Sentinel-2 uydularının her ikisi de, Dünya’nın kara kütlelerinin ve bitki örtüsünün ayrıntılı görüntülenmesini sağlayan 13 spektral banda sahip Airbus tarafından inşa edilen son teknoloji, geniş açılı ve yüksek çözünürlüklü multispektral görüntüleyici (MSI) taşımaktadır. 

Yüksek çözünürlük, yeni spektral yetenekler, 290 km’lik görüntüleme alanı ve tekrar ziyaret süreleri kombinasyonu ile Dünya’nın benzeri görülmemiş manzaralarını sunar. Misyon, aynı yörüngedeki optimum kapsama ve veri iletimi için 180°lik mesafeye sahip iki özdeş uydudan oluşan bir takımuydu üzerine kuruludur. 

İkisi birlikte ekvatorda her beş günde bir ve Orta Avrupa’da her üç günde bir olmak üzere tüm Dünya’nın kara alanlarını, büyük adalarını, iç ve kıyı sularını görüntüler. Misyon, tarım, ormancılık gibi pek çok alanda uygulamaya veya gıda güvenliği yönetimine yardımcı olmak için bilgi sağlar. 

Ayrıca çeşitli bitki endekslerini belirlemek için de uydu görüntüleme kullanılabilir. Misyon tarafından sunulan zengin spektral örnekleme sayesinde yaprak klorofil içeriği veya yaprak suyu içeriği gibi jeofiziksel değişkenlikler belirlenebilir. 

Bu, etkili verim tahmini ve Dünya’nın bitki örtüsü ile ilgili uygulamalar için özellikle önemlidir. Bitki büyüme sürecini izlemenin yanı sıra, Sentinel-2, arazi kapsamındaki değişiklikleri haritalamak ve dünya ormanlarını izlemek için kullanılabilir. 

Ayrıca göllerde ve kıyı sularında kirlilik hakkında da bilgi sağlar. Sel, volkanik patlamalar ve heyelan görüntüleri, afet haritalamasına katkıda bulunur ve insani yardım çabalarına yardımcı olur.

Buna ek olarak, başlangıçta bunun için tasarlanmamış olmasına rağmen, Sentinel-2 uyduları yüzen deniz kalıntılarını tespit etmeye de yardımcı olabilmektedir. Airbus’ın sahip olduğu ve işlettiği European Data Relay System (EDRS) sayesinde büyük miktarda Sentinel-2 verisini Dünya’ya iletmek mümkündür, öyle ki 2019 yılında misyon, ayda yaklaşık 390 TB veri ulaştırdı. 

EDRS, lazer iletişim terminali taşıyan bir jeostatik uydular ve düşük Dünya yörüngesi uyduları ağıdır. SpaceDataHighway olarak da bilinen sistem, Sentinel-1 ve Sentinel-2 dahil olmak üzere birçok uydu için güvenli ve hızlı iletişim hizmetleri sunar. Özellikle çevresel izleme, acil müdahale ve güvenlik misyonları gibi kritik görevler için verilerin zamanında kullanılabilirliğine katkıda bulunur. 

Sentinel-2A yörüngede beşinci yılını kutlarken, bir sonraki uydu çifti Copernicus Sentinel-2C ve 2D, Friedrichshafen’daki (Almanya) Airbus uydu entegrasyon merkezinde şekilleniyor. The Optical Communications Payload (OCP), ‘C’ modeline yeni entegre edildi ve son testlerini başarıyla tamamladı, ‘D’ modelinin entegrasyon faaliyetleri de paralel olarak ilerlemektedir.  

Copernicus Sentinels Hakkında 
Copernicus Sentinels, Avrupa Birliği’nin Copernicus çevre programının temelini oluşturan veri ve görüntüleri sunmak için tasarlanmış, AB’ye ait özel bir uydu takımıdır. Avrupa Komisyonu, insan hayatını korumak, çevre yönetimini geliştirmek için bu programa önderlik eder. 

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Avrupa Birliği adına Copernicus Sentinel uydu ailesini geliştirmekten ve Copernicus hizmetleri için veri akışını sağlamaktan sorumlu olan uzay bileşenlerinden sorumludur; 

Copernicus Sentinellerinin operasyonlarından ise ESA ve EUMETSAT sorumludur. Airbus, uydular, bileşenler ve parçalar üreterek ve geliştirerek endüstriye önemli ölçüde katkı sağlar.

Top Post Ad

Below Post Ad