EN İYİ 4K TV MODELLERİ

2014 FI­FA Dün­ya Ku­pa­sı fi­na­li­nin, Full HD’­nin 4 ka­tı gö­rün­tü su­nan 4K ola­rak can­lı ya­yın­la­na­ca­ğı­nın açık­lan­ma­sı, 

bu alan­da­ki re­ka­be­ti da­ha da kı­zış­tır­dı. Ne­re­dey­se son­suz kon­trast ora­nı­na sa­hip olan bu ci­haz­la­rın üre­ti­mi­ne hız ve­ren dün­ya tek­no­lo­ji dev­le­ri, ara­la­rın­da­ki re­ka­bet çı­ta­sı­nı özel fi­yat avan­taj­la­rıy­la aş­ma­ya ça­lı­şı­yor­lar. 

8 mil­yon pik­sel ek­ran­da her ren­gin tüm can­lı­lı­ğıy­la gö­rü­le­bil­di­ği 4K’­da üre­til­me­si zor züm­rüt ye­şi­li­nin ve okya­nus ma­vi­si­nin en do­ğal ha­li gö­rü­le­bi­li­yor.

Philips 65 PFL9708
*LED ek­ran 900 Hz’­lik ta­ze­le­me ora­nı su­nar­ken Per­fect Mo­ti­on Ra­te tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de pü­rüz­süz ve do­ğal ha­re­ket­ler iz­le­mek müm­kün olu­yor.
*Ek­sik­siz bir klav­ye ba­rın­dı­ran uzak­tan ku­man­da sa­ye­sin­de ya­zı gi­ri­şi de ya­pı­lı­yor. 
*Wi-Fi’den gö­rün­tü ak­ta­rı­mı yapıyor. 
*Gö­rün­tü iş­le­me tek­no­lo­ji­si UHD set­le­ri­nin güç­lü re­sim zen­gin­leş­tir­me özel­lik­le­ri­ni ve­rim­li bir şe­kil­de yö­ne­ti­yor. 

Sony BRAVIA X9005 
*Yakın alan iletişimi (NFC) uyumlu Xperia akıllı telefonlardan, NFC özellikli televizyon kumandasına dokundurup telefondaki görüntüler yansıtıyor. 
*QD Vision teknolojisi kapsamında “Color IQ“ optik bileşeni ile görüntüler daha geniş bir renk gamından elde ediliyor. 
*Blu-ray Disc üzerindeki içerikleri 4K ile taşıyabiliyor. 
*Aynı anda birden çok program takibi yapıyor. 

 Panasonic WT9005 
*Şifre çözücüye sahip iolan cihaz, 4K video dosyalarının USB ve SD kart üzerinden oynatıyor. *Dokun &Paylaş özelliği ile fotoğraflar akıllı telefon ya da tabletlerden Ultra HD çözünürlükteki ekranlara kablosuz olarak aktarılabiliyor. 
*Akıllı Kare Oluşturma teknolojisi sayesinde Ultra HD kaynaklarla dahi, saniyede 120 kareye kadar akıcı pan hareketlerine olanak tanıyor. 
*Ses etkileşimi özelliği, kullanıcıların dokunmatik kumandalarının mikrofonuna ya da Panasonic TV Remote 2 App yüklenmiş akıllı cihazlarına konuşarak, televizyonlarını kontrol etmelerini mümkün hale getiriyor. 
*Entegre Twin HD tuner özelliği sayesinde kullanıcılar canlı yayınlanan bir programı izlerken bir başka kanalda yayınlanan farklı bir programı kaydedebiliyor.BUGÜN GAZETESİ
Blogger tarafından desteklenmektedir.